Sivu
Valikko
Info

Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus - Hyvinvointikeskus Onnimanni"Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin." (Suomen Työnohjaajat ry, STOry)

Työnohjaus on:

 • oman työn ja toimintatapojen tutkimista, arviointia ja kehittämistä
 • kannustavaa keskustelua uusien näkökulmien löytämiseksi omasta työstä ja itsestä työntekijänä
 • työssä esiintyvien ongelmien jäsentämistä
 • kokemuksellista oppimista: työssä syntyneiden kokemusten tarkastelua tunteineen, tarpeineen ja asenteineen
 • johtajuuden lujittamista: tila ja mahdollisuus tutkia omaa johtamista, oppia kokemuksista ja oivaltaa uutta
 • ammatillisen kasvun väline

Mihin työnohjausta voidaan käyttää?

 • Sillaksi muutostilanteisiin siirryttäessä entisestä uuteen
 • Avaamaan työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia
 • Oman toiminnan tutkimiseen ja ymmärtämiseen: miten oman toiminnan kautta työn tarkoitus toteutuu ja miksi
 • Edistämään vuorovaikutusta ja luomaan tilaa tutkiville asenteille
 • Johtajuuden tueksi: kun alaisiin ei voi tukeutua eikä esimiehille puhua kaikkea

Miten työnohjaus toteutetaan?

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäohjauksena. Käytännössä tämä tarkoittaa säännöllisesti pidettäviä, koulutetun työnohjaajan johtamia istuntoja, joihin työnohjaajan lisäksi osallistuu ohjattava henkilö tai ryhmä. Istunnot kestävät tavallisesti 1,5 tuntia ja ne pidetään 1 - 4 viikon välein. Työtapana on pääasiassa avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen perustuva tavoitteellinen keskustelu.

Työnohjausprosessien suositeltu pituus on yhdestä kahteen vuotta: vaatii aikaa, jos halutaan muuttaa työryhmän tai työyhteisön toimintatapoja tai jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä - keskustellaan lisää.

KK, työnohjaaja STOry, prosessikonsultti
Johanna Kuisma Johanna Kuisma
puh. 040 556 3746
johanna.kuisma@onnimanni.fi



« Edellinen Ylös Seuraava »