Sivu
Valikko
Info

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jota voidaan käyttää lähestymistapana millä tahansa fysioterapian alueella. Tässä lähestymistavassa merkityksellistä on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus sekä ymmärrys kehon ja mielen jatkuvasta vuorovaikutuksesta. 

Terapiassa annetaan tilaa, jossa voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi oman kokemusmaailmansa kautta. Tämä luo pohjan prosessille, jossa itsetuntemus, minäkuva ja  kehonkuva eheytyvät jäsentyneemmän ja oivaltavan sisäisen vuorovaikutuksen kautta. Kehotietoisuus ja itsereflektio kulkevat mukana läpi terapiaprosessin.Ymmärrys tunteiden, ajatusten, ympäristön vaikutuksista kehon tuntemuksiin lisääntyy. Toisaalta syntyy oivallus kehon tuntemusten yhteydestä mielialaan ja tunteisiin. Kehon ja mielen tuntemukset jäsentyvät helpommin ymmärrettäviksi.

Tähän asti monet terapiat ovat käsitelleet mielen ongelmia kognitiivisen ja emotionaalisen tason kautta. Tiedon ja tunteen kautta on lähestyty häiriötilaa tai ongelmaa, joka poikeuksetta vaikuttaa myös sensomotoriselle tasolle eli kehon toimintoihin ja tuntemuksiin. Mielen kokema uhka saa aikaan autonomisen hermoston kautta aivojen ja kehon hälyytystilan, jolloin ulkoa tai itsestä tulevaa informaatiota on vaikea käsitellä. Mielen hälytystila voidaan vakauttaa rauhoittamalla kehoa.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmät

 • Manuaalinen käsittely
 • Terapeuttinen harjoittelu kuten hengitys, rentoutuminen,kehotietoisuusharjoitteet, vuorovaikutukselliset ja toiminnalliset harjoitteet
 • Yksilö- ja ryhmäterapia
 • Ohjaus ja neuvonta
 • Asiakkaan kokemus ja palaute
 • Terapiaprosessin vaikuttavuuden arviointi


Milloin Psykofyysisestä fysioterapiasta on erityisesti apua ?

 • Osana fysioterapiaa silloin kun fyysisiin oireisiin liittyy myös mielen alueen kuormittuminen esim. trauma-,stressi- ja tunneperäiset oireet, pelko, kieltäminen
 • Mielenterveyden ongelmissa kuten syömishäiriöissä, masennuksessa, unihäiriöissä, ahdistuksessa, skitsofreniassa ja monissa stressiperäisissä oireyhtymissä
 • Autismin kirjoon kuuluvien kehityshäiriöidenhoidossa
 • Erilaisten kipuoireiden hoidossa kuten fibromyalgia, krooninen kipu, migreeni, CRPS
 • Toiminnallisten liikehäiriöiden hoidossa (liikehäiriöitä, jotka eivät selity fysiologisin tutkimuksin)


Mieten pääset Psykofyysiseen fysioterapiaan?

 • Itse maksavana ilman lääkärin lähetettä
 • itse maksavana lääkärin lähetteellä, jolloin saat Kela-korvauksen fysioterapiasta
 • Vakuutusyhtiön, työpaikan, sairaalan tai terveyskeskuksen maksusitoumuksella

 

Ajanvaraukset terapeutilta

Maria Lehtonenfysioterapeutti, shiatsuterapeutti, joogaopettaja
Maria Lehtonen
puh. 040 587 9941 
maria.lehtonen@onnimanni.fi

 

 

« Edellinen Ylös Seuraava »