Psykofyysinen fysioterapia

Mitä on Psykofyysinen fysioterapia?

 

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jota voidaan käyttää lähestymistapana millä tahansa fysioterapian alueella. Tässä lähestymistavassa merkityksellistä on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus sekä ymmärrys kehon ja mielen jatkuvasta vuorovaikutuksesta. 

Terapiassa annetaan tilaa, jossa voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi oman kokemusmaailmansa kautta. Tämä luo pohjan prosessille, jossa itsetuntemus, minäkuva ja  kehonkuva eheytyvät jäsentyneemmän ja oivaltavan sisäisen vuorovaikutuksen kautta. Kehotietoisuus ja itsereflektio kulkevat mukana läpi terapiaprosessin.Ymmärrys tunteiden, ajatusten, ympäristön vaikutuksista kehon tuntemuksiin lisääntyy. Toisaalta syntyy oivallus kehon tuntemusten yhteydestä mielialaan ja tunteisiin. Kehon ja mielen tuntemukset jäsentyvät helpommin ymmärrettäviksi.

Tähän asti monet terapiat ovat käsitelleet mielen ongelmia kognitiivisen ja emotionaalisen tason kautta. Tiedon ja tunteen kautta on lähestyty häiriötilaa tai ongelmaa, joka poikeuksetta vaikuttaa myös sensomotoriselle tasolle eli kehon toimintoihin ja tuntemuksiin. Mielen kokema uhka saa aikaan autonomisen hermoston kautta aivojen ja kehon hälyytystilan, jolloin ulkoa tai itsestä tulevaa informaatiota on vaikea käsitellä. Mielen hälytystila voidaan vakauttaa rauhoittamalla kehoa.

 

 

Psykofyysisen fysioterapian menetelmät

 

Milloin Psykofyysisestä fysioterapiasta on erityisesti apua ?

 

Mieten pääset Psykofyysiseen fysioterapiaan?

 

Ajanvaraus

Fysioterapeutti Maria Lehtonen 

040 587 99 41

Hyvinvointikeskus Onnimanni